450-3000

Home » Fréttir » Ársreikningur Hvetjanda 2013

Ársreikningur Hvetjanda 2013

Hér fyrir neðan er hægt að skoða ársreikning fyrir Hvetjanda 2013 eins og hann var samþykktur á aðalfundi félagsins 12 Júní 2014.

Þar kemur fram álit endurskoðanda sem er svo hljóðandi ‘Það er álit okkar að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu félagsins á árinu 2013, efnahag þess 31. desember 2013 og breytingu á  handbæru fé á árinu 2013, í samræmi við lög um ársreikninga.’

arsreikningur-2013